بوستان مردم

بوستان مردم، پروژه درختکاری چند هکتاری بخشی از روستای گوغر است که از اسفند ۹۴ شروع شده و تا کنون بالغ بر ۵۰۰ اصله درخت با کمک‌های اهالی گوغر کاشته شده است.

تایتل

بوستان مردم، پروژه درختکاری چند هکتاری بخشی از روستای گوغر است که از اسفند ۹۴ شروع شده و تا کنون بالغ بر ۵۰۰ اصله درخت با کمک‌های اهالی گوغر کاشته شده است.

تماس با ما

ادرس : کرمان ،میدان ازادی

تلفن تماس : ۶۵۴۶۵۴۶۵۴